Aquests són els termes i condicions que regulen les visites de Psicologia Manresa. Sol·licitar una visita suposa la seva acceptació. Aquests termes i condicions poden canviar en qualsevol moment; en aquest cas t’informaré degudament.

Termes i condicions aplicables a totes les visites

 • Totes les visites s’han de reservar prèviament (“CITA PRÈVIA”). Com a professional em comprometo a oferir la primera hora que estigui disponible.
 • La reserva de visita es pot fer per telèfon, correu electrònic, WhatsApp, agenda Doctoralia o en una visita anterior.
 • En reservar la primera visita, el/la pacient (o qui parli en nom seu) ha de facilitar el seu nom, primer cognom i número de telèfon.
 • El pacient ha d’estar disponible per a començar la visita amb la màxima puntualitat.
 • A la primera visita cal signar el consentiment de recollida de dades personals (“RGPD”) i el Contracte Terapèutic. El pacient podrà resoldre els seus dubtes sobre aquests documents.
 • Un cop feta la reserva de la visita, en cas que el pacient la vulgui modificar o anul·lar, HAURÀ D’AVISAR AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 24 HORES. Si l’avís es fa a menys de 24 hores de la visita, o el pacient no es presenta a la mateixa, HAURÀ D’ABONAR IGUALMENT EL PREU ÍNTEGRE DE LA SESSIÓ.
 • Sempre vetllo per l’adequació i el fonament científic dels tractaments que aplico, però no puc garantir plenament la seva eficàcia en un pacient concret.

Termes i condicions aplicables a les visites a la consulta de Manresa

A més a més dels “Termes i condicions aplicables a totes les visites”:

 • La sessió es pot pagar en efectiu, amb Bizum, amb targeta de crèdit o de dèbit, o ingrés a un compte bancari.
 • La intenció de pagar amb targeta de crèdit o de dèbit s’ha de comunicar ABANS de la visita.

Termes i condicions aplicables a les visites a domicili

A més a més dels “Termes i condicions aplicables a totes les visites”:

 • La sessió es pot pagar en efectiu, amb Bizum, amb targeta de crèdit o de dèbit, o ingrés a un compte bancari.
 • La intenció de pagar amb targeta de crèdit o de dèbit s’ha de comunica ABANS de la visita.

Termes i condicions aplicables a les visites online

A més a més dels “Termes i condicions aplicables a totes les visites”:

 • La sessió es pot pagar amb Bizum, targeta de crèdit o dèbit, o ingrés a un compte bancari.
 • El pagament de la sessió s’ha de fer ABANS que aquesta hagi començat. En el cas que aquest pagament s’hagi fet amb ingrés a compte bancari, cal fer arribar un comprovant d’aquest pagament ABANS que la visita hagi començat (per exemple, una captura de pantalla amb el resultat de l’ingrés).